pre začiatočníkov

Blokové programovanie

vytvorila Daniela Chovancová

V tomto kurze budeme pracovať so softvérmi Scratch a MIT App Inventor. Nájdeš tu úvod do problematiky, praktické ukážky, návody, úlohy a test s možnosťou získania certifikátu.

Scratch je vizuálny programovací jazyk. Jeho rozhranie typu drag-and-drop s farebnými blokmi z neho robí jeden z najintuitívnejších programovacích jazykov, ktoré pomáhajú pochopiť základy algoritmizácie.

App Inventor je vývojové prostredie a grafický programovací jazyk pre mobilné telefóny. Používa sa pri výuke programovania, ale možno v ňom vyvíjať aj plnohodnotné aplikácie. Zatiaľ je podporovaný len operačný systém Android.

 

Prostredie Scratch:

Na rozdiel od tradičných programovacích jazykov, ako je Python, kde programátor musí vypísať kód, v prostrediach Scratch a App Inventor umožňuje ľahko vytvárať interaktívne hry, programy a aplikácie prepojením blokov kódu.

Ak už ovládate počítačové programovanie, môže byť pre vás výhodnejšie osvojiť si štandardné programovacie jazyky ako Python alebo Java. Aj keď je Scratch skvelým spôsobom, ako začať, tieto zložitejšie programovacie jazyky sa skutočne bežne každodenne používajú v počítačových úlohách.

Teraz, keď ste sa dozvedeli, čo je to Scratch a App Inventor, poďme sa hlbšie zaoberať tým, ako sa líši od tradičných kódovacích jazykov.

 

Iný druh kódovacieho jazyka

Aj keď to na prvý pohľad nemusí vyzerať, stále sú to isté programovacie jazyky. V skutočnosti sa Scratch od mája 2020 umiestnil na 19. najpopulárnejšom počítačovom programovacom jazyku na svete! 

Tak ako ľudské jazyky majú každý svoju vlastnú jedinečnú gramatiku a slovnú zásobu, textové kódovacie jazyky majú špeciálne spôsoby písania rôznych príkazov (pokyny, ktoré počítaču hovoria, čo má robiť), ako aj svoju vlastnú zložitú syntax. Táto krivka učenia môže byť pre nových programátorov často odrádzajúca.

Naproti tomu blokové vizuálne programovacie jazyky sa líšia od tradičných písomných príkazov zadávaných pomocou symbolov na klávesnici vo forme farebných blokov. 

kód v blokoch sa ľahšie vytvára a číta, čo ti umožní rýchlo sa naučiť a aplikovať základy počítačovej vedy. Odstránením obtiažnosti syntaxe pomáha skočiť priamo do vytvárania zábavných a interaktívnych projektov.

Okrem toho, že učenie blokového programovania je skvelým vstupným bodom pre každého, kto môže skočiť do sveta kódovania, pomáha posilniť aj rôzne dôležité životné zručnosti. Pri skúmaní nekonečných možností projektov sa nasledujúce schopnosti opakovane precvičujú a zdokonaľujú.

 

Umelecký dizajn a kreativita

Pre súdržný program budeš musieť vytvoriť sadu postáv  – ktoré budú predmetom hry. Scratch má veľkú knižnicu prednastavených fantázií a pozadí, ale tiež vám umožní kresliť si vlastné vzory.

To znamená, že s dostatkom praxe budeš schopný vytvárať interaktívne príbehy s ľubovoľnou postavou, na ktorú si len pomyslíš! Prispôsobenie postáv a vytváranie príbehov zlepší ich umelecké schopnosti. Zlepšia cit pre dizajn, rozprávanie a tematickú konzistenciu. Podobne to funguje aj v App Invetore, kde sa zameriaš hlavne na UI(user interface) a UX(user experience).

Prostredie App Inventor:

 

Plánovanie zručností

Ak chcete naplánovať mechaniku svojej hry alebo príbehu, budeš musieť zistiť, ako bude viac častí kódu alebo dizajnu spolupracovať. Precvičovanie brainstormingu pomáha deťom rozvíjať silné plánovacie a organizačné schopnosti, ktoré sú prenosné do viacerých oblastí života.

 

Logické myslenie a riešenie problémov

Vďaka vytváraniu projektov, hoci iba v blokovej forme si zlepšíš svoje digitálne zručnosti a oboznámiš sa s tým, ako funguje informatika. Precvičovaním základného logického myslenia a koncepcií kódovania riešenia problémov budeš pripravený zvládnuť informatiku na vyššej úrovni alebo dokonca urýchliť svoje učenie v iných predmetoch, ako je matematika alebo prírodoveda.

Bloky ti pomáhajú precvičovať logické myslenie na riešenie problémov, napríklad precvičovanie podmienkových metód „ak … potom“.

 

Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov sú Scratch a App Inventor inovatívne platformy, ktoré prinášajú kreativitu a ľahké učenie sa novým programátorom všetkých vekových skupín. Môžeš vytvoriť prázdny projekt a pohrať sa s rôznymi blokmi, aby si zistil, čo môžeš vytvoriť! 

Si pripravený začať? Vyber si ďalšiu lekciu nižšie.

Odkazy:
https://appinventor.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/