pre začiatočníkov

Tvorba webstránok

vytvorila Daniela Chovancová

V tomto kurze budeme pracovať s jazykmi HTML, CSS a redakčným systémom WordPress. Nájdeš tu úvod do problematiky, praktické ukážky, návody, úlohy a test s možnosťou získania certifikátu.

HTML – (HyperText Markup Language). Je značkovací jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. Kladie dôraz skôr na štruktúru informácií = texty, obrázky, prepojenia, zoznamy.

CSS – (Cascading Style Sheets). Je to štýlovací jazyk, určený na úpravu dizajnu obsahu HTML = fonty, farby, pozadie, tieň, veľkosť.

 

S HTML, CSS a prípadne aj s Javascriptom si viete vytvoriť rôzne webové stránky. Avšak ak potrebujete vytvoriť nejaký komplexnejší projekt a nemáte nejaké programovacie skúsenosti môžete si pomôcť aj redakčným systémom. V tomto kurze si ukážeme prácu s WordPressom.

ACF | Advanced Custom Fields Plugin for WordPress