pre začiatočníkov

Blokové programovanie

vytvorila Daniela Chovancová

Lekcia 3 – Zoznámenie s prostredím App Inventor

Do prostredia App Inventoru sa dostaneme cez https://appinventor.mit.edu/

Klikneme na tlačidlo: Create apps! a prihlásime sa cez účet Google.

Po vytvorení projektu sa nám zobrazí prostredie, ktoré sa skladá z:

PALETA KOMPONENTOV – sú to UI(user interface) prvky. Skladáme z nich rozloženie obsahu aplikácie, ale aj rôzne neviditeľné súčasti, ktoré pridávajú prvkom funkčnosť

NÁHĽAD – zobrazenie náhľadu aplikácie zo zložených prvkov = TECHNICKÝ DIZAJN. Konečný dizajn môžete vidieť len v zariadení, kde aplikáciu testujete. 

KOMPONENTY – súhrn nami vybraných komponentov.

VLASTNOSTI – každý komponent má svoje vlastnosti, ktoré môžeme v tejto časti upraviť.

V hornej pravej časti si vieme prepnúť na z DIZAJNÉRA na BLOKY.

V tejto časti sa nám zobrazí prostredie, kde môžeme tvoriť náš algoritmus podobne ako v Scratchi z predprogramovaných blokov na ľavej strane.