pre začiatočníkov

Blokové programovanie

vytvorila Daniela Chovancová

Lekcia 1 – Zoznámenie s prostredím Scratch

Pre prácu v Scratchi sa musíme dostať na stránku: https://scratch.mit.edu/. Môžete si prezrieť stránku, na ktorej nájdete rôzne inšpirácie, nápady a informácie.

Ako prvé sa musíme zaregistrovať cez tlačidlo v hlavnom hornom menu PRIPOJ SA K SCRATCHU:

Po registrácii sa nám vytvorí profil (nezabudnite si overiť e-mail) a pribudnú nám možnosti vytvorenia vlastného projektu a štúdia, úložisko našich vecí a možnosti chatovania.

Náš prvý projekt začneme cez tlačidlo v hlavnom menu VYTVOR, po ktorom sa nám vytvorí prostredie na tvorbu programu.

Ukážka zobrazenia:

Prostredie Scratch môžeme rozdeliť:

Scenáre – sú to predprogramované bloky, ktoré sú rozdelené podľa farebných častí s označením na boku. Spájaním týchto blokov tvoríme náš algoritmus = program. Vždy začíname náš program blokom pri kliknutí na zelenú vlajku, ktorá sa nachádza v časti Udalosti. Ponuku predprogramovaných blokov si vieme rozšíriť aj o micro:bit, LEGO,… cez modrú časť v dolnej časti označenú + a blokmi.

Kostýmy – táto záložka vedľa scenárov sa viaže na daný vybraný objekt ako je POSTAVA1, POSTAVA2, POZADIE1,… Vďaka týmto kostýmom vieme vytvárať animácie, napr. chôdzu – aby naša postava vyzerala, že chodí musia sa jej meniť nohy a to docielime pomocou kostýmov. Kostýmy máme už predvyrobené alebo si ich vieme jednoducho aj sami upravovať a vytvárať.

Zvuky – trojicu záložiek dopĺňajú zvuky viazané na vybraný objekt. S týmito zvukmi môžeme manipulovať, upravovať, nahrávať,… Automaticky ich môžeme využívať pri písaní algoritmu z predprogramovaných scenárov – časť ZVUK.

ALGORITMUS – časť prostredia, kde z predprogramovaných blokov skladáme a upravujeme podľa vybraného modelu.

UKÁŽKA PROGRAMU – v pravej hornej časti vidíme ukážku programu, ktorá sa vytvára z nášho algoritmu.

POSTAVY, POZADIA – pod ukážkou programu si môžeme vybrať, nakresliť alebo nahrať grafický objek